Tlf: +46(0)322-666820
info@sprider.se
 

Komplett lastbil för spriderkörning

SpriderMaskiner kan vi erbjuda kompletta lastbilar för Spriderkörning eller asfalttransport. Vi kan leverera en komplett lastbil eller bygga på ett chassi kunden levererar. Vi arbetar oberoende av chassitillverkare och axelkonfiguration. Vi bygger såväl tippbilar som lastväxlare.

Fördelar med en komplett Spriderbil
Fördelarna med att köpa en komplett lastbil från SpriderMaskiner är bland annat:

  • Enkelhet: SpriderMaskiner levererar en komplett och körklar lastbil vilket ger kunden enbart en motpart genom hela byggnationen. Kunden slipper koordination och transporter mellan olika parter som är involverade i påbyggnaden.
  • Tekniskt innehåll: Vi erbjuder en av marknadens lättaste och mest effektiva påbyggnader vilket ger en stor nyttolast. Så långt som möjligt integrerar vi all hydraulik för att skapa ett stabilt system med låga förluster och enkel installation.
  • Ekonomi: Våra påbyggnader är kostnadseffektiva och säljs till ett fast pris, utan några tillägg i efterhand.
  • Pålitlighet: Vi garanterar en lastbil med påbyggnad där alla delsystem är anpassade och utprovade för att passa tillsammans.
  • Miljö: Den höga nyttolasten och ett välanpassat hydraulsystem gör lastbilen energieffektiv och därigenom miljövänlig.

Lastbilens uppbyggnad
Tippbilarna byggs med ett lätt, halvrunt isolerat flak på en fast tippram. Som täckning används ett pneumatiskt manövrerat enkelsidigt öppnat fiberduksisolerat kapell.
Till lastväxlarbilarna använder vi främst HIAB Multilift

Samtliga bilar vi bygger för spriderkörning utrustas med ReCoDrive utomhyttskörning och variabel hydraulpump. En variabel pump ger ett effektivt hydraulsystem där bara den mängd olja som behövs för ögonblicket pumpas runt i systemet. På köpet ger det möjlighet att köra både Sprider och ReCoDrive samtidigt.

Volvo FE som Spriderbil
SpriderMaskiner bygger gärna kompletta lastbilar för Spriderkörning på vilket chassi som helst, men vår strävan efter att optimera nyttolasten gett oss en viss preferens för Volvos FE-modell.

Anledningen är att Volvo FE är marknadens lättaste chassi för lastbilar med 26 tons totalvikt och samtidigt svarar upp mot höga krav på kvalitet, driftssäkerhet och komfort. Med Spridern kopplad kan en Volvo FE lasta 15ton, vilket motsvarar eller överträffar nyttolasten hos många fyraxliga lastbilar, samtidigt som en treaxlig Volvo FE innebär en väsentligt lägre investering.

Det mindre och lättare chassiet ger också fördelar i form lägre kostnader för drift och underhåll, bättre framkomlighet och en bättre miljöprofil.

» Produktblad Komplett Spriderbil